Eerste onderzoeksresultaten

Om er zeker van te zijn dat ons programma Van schulden naar kansen werkt, voert het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een meerjarig onderzoek uit naar het effect van de initiatieven die we ondersteunen. In 2015 hebben we een eerste pilot-onderzoek uitgevoerd. In 2016 zijn we gestart met het opzetten van onderzoek op drie niveaus: projecten, individuele deelnemers en de maatschappij. In 2016 steunden we binnen het programma Van schulden naar kansen 21 projecten met in totaal 1.612 deelnemers.

Onderzoekprojecten 

In 2016 hebben achttien projecten aan het onderzoek deelgenomen. Hieruit kwamen vijf aanbevelingen naar voren:

 1. Baken doelgroep beter af
  In een aantal projecten kan de doelgroep beter worden afgebakend. Aandachtspunten zijn: wat zijn inclusiecriteria, hoe wordt de doelgroep geworven en is er genoeg informatie voor een heldere doelgroepbeschrijving (handboeken, websites)?
 2. Stel haalbare doelen
  Projecten moeten hun doelen helder en realistisch stellen. Als de doelen niet haalbaar zijn, moet het project óf het gestelde doel óf de aanpak of beschikbare tijd aanpassen.
 3. Houd rekening met cultuur en leerstijl
  Projecten kunnen meer rekening houden met de cultuur, het leervermogen en de leerstijl van deelnemers. Dat vergroot hun motivatie. Projecten kunnen elkaar inspireren.
 4. Train medewerkers
  Een aantal projecten zou kunnen overwegen om medewerkers/vrijwilligers te trainen in de methodiek of in bepaalde didactische vaardigheden.
 5. Vergroot kennis van methoden en technieken
  Bij sommige projecten is er te weinig kennis van veelbelovende of bewezen effectieve methodieken en technieken die kunnen worden ingezet om de impact te vergroten. 


Download hier het volledige rapport van het onderzoek onder projecten.

Onderzoek individuele deelnemers

In het onderzoek onder individuele deelnemers kijken we of deelnemers veranderingen in hun financiële gedrag en vaardigheden, betalingsgedrag en inkomens- en arbeidsmarktpositie ervaren na deelname. Aan dit onderzoek hebben in 2016 in totaal 208 deelnemers meegedaan.

Een aantal interessante uitkomsten uit het deelnemersonderzoek:

 • Rond een kwart van de deelnemers scoort (heel) slecht in orde/overzicht van de eigen administratie, vooral wat betreft de omgang met geld.
 • Een derde van de deelnemers heeft de vragen over basale financiële kennis niet goed beantwoord of weet het antwoord niet.
 • Ruim een vijfde van de deelnemers vindt zichzelf (heel) slecht in sollicitatiebrieven schrijven en in contact komen met werkgevers.
 • Meer dan een kwart van de deelnemers is het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik krijg vaak rekeningen die ik niet verwacht’.
 • 58% is het (helemaal) oneens met de stelling ‘Als nu mijn wasmachine kapot gaat, heb ik genoeg geld om een nieuwe wasmachine te kopen’.
 • De overall conclusie van het deelnemersonderzoek is dat er voor een grote groep deelnemers nog genoeg te ontwikkelen valt. Vervolgonderzoek zal laten zien of deelnemers vooruit zijn gegaan op de vier elementen van financiële zelfredzaamheid.

Download hier het volledige rapport van het onderzoek onder deelnemers.

Onderzoek maatschappelijk 

In het maatschappelijk onderzoek kijken we naar wat er wordt bereikt in de wijk en wat de ontwikkeling is in betaalgedrag en betalingsachterstanden bij de grotere schuldeisers. Om dit te kunnen meten, hebben we in 2016 samen met de HvA een uitvraagmodel ontwikkeld. Dit hebben we gedaan op basis van gegevens van ruim tien schuldeisers.

Quick check

Werk jij aan een project waarmee je mensen financieel zelfredzaam maakt en wil je graag steun van Delta Lloyd Foundation? Doe dan deze check om te kijken of jouw project hiervoor in aanmerking komt en neem contact met ons op.


Bekijk onze criteriaChevron-right