Delta Lloyd Foundation

Stichting Delta Lloyd Foundation is een stichting die is opgericht in 2008.

 1. Delta Lloyd Foundation

  RSIN: 818904355
  KvK-nummer: 34291840
  BTW-nummer: NL004562409B01
  IBAN: NL16 ABNA 0417 6018 59
  Rechtsvorm: Stichting
  Statutaire naam: Stichting Delta Lloyd Groep Foundation
  Statutaire zetel: Amsterdam
  Bezoekadres: Amstelplein 6, 1096 BC, Amsterdam
  Telefoonnummer: 020 – 5949111
  E-mailadres: foundation@deltalloyd.nl
  Datum akte van oprichting: 10.01.2008

 2. Stichtingsbestuur

  Annemarie Mijer, lid Raad van Bestuur – voorzitter
  Caroline van Reedt Dortland, directeur Corporate Communications Delta Lloyd – secretaris
  Martijn Schut, directeur Schut Advies en Interim – bestuurslid
  Annemieke de Peuter, directeur PLANgroep – bestuurslid

 3. Doelstellingen

  Delta Lloyd Foundation maakt zich sinds 1 januari 2008 sterk voor het stimuleren van financiële zelfredzaamheid in Nederland. De projecten en initiatieven die de Foundation steunt of zelf opzet, bieden kennis en kansen voor kwetsbare groepen in de samenleving.

  Delta Lloyd Foundation richt zich in eerste instantie op het versterken van de financiële aspecten van zelfredzaamheid:
  1. orde en overzicht in de eigen administratie
  2. kennis en begrip van basale financiële zaken
  3. inkomen genereren
  4. uitgaven beheersen: gedrag, kennis en vaardigheden

  Doelstellingen Delta Lloyd Foundation

  1. Het doel van de stichting is primair het bevorderen van de (financiële) zelfredzaamheid van sociaal kwetsbare groepen in de samenleving alsmede het ondersteunen van maatschappelijke en culturele projecten op andere terreinen.

  2. De stichting probeert haar doelstellingen onder meer te bereiken door:
  (i) educatie en voorlichting;
  (ii) donaties en sponsoring;
  (iii) het aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties;
  (iv) het faciliteren van vrijwilligerswerk door medewerkers van Delta Lloyd ten behoeve van maatschappelijke projecten; zowel individueel als in teamverband, alsmede het verrichten van al hetgeen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

  3. De stichting zal worden gefinancierd zowel door Delta Lloyd Groep als door financiers die niet verbonden zijn met Delta Lloyd Groep.

  4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

 4. Beleid

  Delta Lloyd Groep geeft al haar medewerkers in Nederland de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen via Delta Lloyd Foundation. Delta Lloyd Foundation stelt zich ten doel om mensen in Nederland financieel bewust en financieel zelfredzaam te maken.
  Wij willen dat bij voorkeur bereiken door onze sterke kwaliteiten in te zetten voor kwetsbare groepen. En die kwaliteiten liggen bij de medewerkers van Delta Lloyd.
  Het vrijwilligerswerk dat medewerkers van Delta Lloyd doen via Delta Lloyd Foundation is altijd financieel gerelateerd. Dat kan schuldpreventie zijn of financiële educatie. Het kan administratief werk zijn of coaching. Het kan voor groepen mensen zijn of voor individuen. Hoe dan ook, de actieve inzet van onze kennis en ervaring op het gebied van financiën en administratie is het beste wat Delta Lloyd kan bijdragen aan onze samenleving.

  Medewerkers activeren en mobiliseren voor vrijwilligerswerk

  Delta Lloyd Foundation richt zich naast het programma Van schulden naar kansen ook op de activering van medewerkers als vrijwilliger voor Delta Lloyd Foundation.
  Delta Lloyd ontleent haar bestaansrecht als onderneming aan de samenleving en vindt daarom dat er tijd en ruimte moet zijn voor medewerkers om maatschappelijke betrokkenheid te tonen naar de samenleving.
  Het activeren van vrijwilligers gaat niet vanzelf. Daar moet voortdurend aandacht aan worden besteed.

  De financiële verantwoording over 2015 leest u in jaaroverzicht 2015.

  Bekijk de jaaroverzichten van Delta Lloyd Foundation Chevron-right

Quick check

Werk jij aan een project waarmee je mensen financieel zelfredzaam maakt en wil je graag steun van Delta Lloyd Foundation? Doe dan deze check om te kijken of jouw project hiervoor in aanmerking komt en neem contact met ons op.


Bekijk onze criteriaChevron-right