Onze aanpak

Uit de schulden door te doen wat werkt

Lokaal en in de wijken

Lees meer 2 / 5

Vaardigheden, kennis en gedrag aanleren

In de wijken organiseren wij zoveel mogelijk aanbod van relevante projecten om mensen te helpen financieel zelfredzaam te worden.

Uitgangspunt hierbij is het model van financiële zelfredzaamheid, dat speciaal voor het programma Van schulden naar kansen is ontwikkeld. In het model staan 4 elementen centraal die in meer of mindere mate aanwezig moeten zijn in een huishouden, om te kunnen spreken van financiële zelfredzaamheid.

4 elementen van financiële zelfredzaamheid

De 4 elementen die aanwezig moeten zijn om te kunnen spreken van financiële zelfredzaamheid, zijn:

  Orde en overzicht houden in de administratie 

Mensen hebben inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Zij hebben overzicht over hun administratie en bewaren hun administratie geordend in een map.

  Basale kennis en begrip van financiële zaken

Mensen beschikken over basale rekenvaardigheden; zij begrijpen de gevolgen van financieel handelen en weten welke instanties antwoord kunnen geven op financiële vragen. Daarnaast kunnen zij financiële risico’s inschatten.

 Inkomen genereren

Mensen vinden een (nieuwe) functie of werkervaringsplaats of maken gebruik van de inkomensondersteunende maatregelen waar zij recht op hebben.

  Uitgaven beheersen (economisch keuzegedrag)

Mensen geven niet meer uit dan dat zij aan inkomsten hebben. Zij kunnen zowel op de korte als op de lange termijn hun uitgaven plannen.
           

Aansluiten in de wijken

Om deze 4 elementen van financiële zelfredzaamheid bij huishoudens te bereiken, sluiten we aan bij de lokale infrastructuur (zie binnenste ring in model van financiële zelfredzaamheid hieronder). Dat zijn de maatschappelijke organisaties, projecten, bedrijven en vrijwilligers in de wijken. We zijn actief in 12 wijken waar veel mensen wonen die worstelen met betalingsachterstanden en probleemschulden in de steden Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle:  

Amsterdam  Arnhem  Rotterdam  Zwolle 
Nieuw West Malburgen Feijenoord Assendorp
Zuidoost Presikhaaf Delfshaven Holtenbroek
Noord  Klarendal Charlois Diezerpoort

Onderzoek naar effect 

Om er zeker van te zijn dat wat we doen werkt, onderzoekt het lectoraat Armoede en participatie van de Hogeschool van Amsterdam het effect van de initiatieven die we ondersteunen. Dit gebeurt via meerjarig onderzoek op 3 niveaus:

  1. Projecten
    Hoe verloopt het proces binnen de projecten en wat zijn de prestaties? Wat gaat er goed en heeft effect en wat kan beter?

  2. Individuele deelnemers
    Hoe ervaren de individuele deelnemers het nut van het project? En ervaren zij veranderingen in hun financieel gedrag, vaardigheden, betalingsgedrag en inkomens- en arbeidsmarktpositie na deelname? 

  3. Maatschappelijk 
    Wat wordt er bereikt in de wijk? Wat is de ontwikkeling in betaalgedrag en betalingsachterstanden bij de grotere schuldeisers, zoals woningcorporaties, zorgverzekeraars en energieleveranciers?

Niet alleen op lokaal niveau wordt geprofiteerd van de onderzoeksresultaten, ook landelijk gezien (zie buitenste ring in model van financiële zelfredzaamheid hieronder) leveren deze resultaten bruikbare data voor onze maatschappij over de relatie tussen aanpak en impact als het gaat om armoedebestrijding en hulp bij schulden.

Duurzame aanpak van armoede en schulden

Door aan te sluiten bij wat er lokaal al aanwezig is in de wijken en de impact van activiteiten te meten, draagt het programma Van schulden naar kansen bij aan een duurzame aanpak van armoede en schulden. Het programma loopt tot 2020. Hierna kunnen de lokale projecten verder met wat ze hebben geleerd uit het onderzoek, hun effect aantonen en duurzame relaties aangaan met financiers.  

Programma-aanpak schematisch weergegeven

                                          Model van financiële zelfredzaamheid

Quick check

Werk jij aan een project waarmee je mensen financieel zelfredzaam maakt en wil je graag steun van Delta Lloyd Foundation? Doe dan deze check om te kijken of jouw project hiervoor in aanmerking komt en neem contact met ons op.


Bekijk onze criteriaChevron-right