Partner MaDi helpt cliënten op weg naar financiële zelfredzaamheid. Ze kunnen nog hulp gebruiken bij de postsorteergroep op donderdagochtenden in zowel Amsterdam Zuidoost als Diemen.

Het doel van MaDi is mensen (zoveel mogelijk) zelfredzaam te maken, zodat ze meer inzicht en overzicht over hun financiële situatie krijgen en houden. En zodat ze sneller hulp zoeken of op tijd zelf een oplossing zoeken.

Vrijwilligers postsorteergroep
Elke donderdagochtend heeft MaDi  Zuidoost een postsorteergroep. Hier gaat het om klanten die problemen hebben om hun hele administratie te ordenen. Hierdoor hebben ze geen inzicht en overzicht meer en komen in de problemen. Overal waar ze voor hulp aankloppen hebben ze hun papieren geordend nodig. Als die niet op orde zijn kunnen ze niet geholpen worden. Ook weten ze niet wat weg kan en wat niet. Hier helpen we ze bij. Er wordt verwacht dat de klanten meedoen. De vrijwilliger geeft de klant kleine opdrachten. Uiteindelijk moeten ze het zelf doen en kunnen bijhouden. De klanten worden doorverwezen vanuit ander afdelingen of instanties, maar ze kunnen zich ook zelf aanmelden. Sommigen openen hun post al lang niet meer, omdat ze dat niet meer durven. Over het algemeen zijn mensen heel erg opgelucht en gaan letterlijk en figuurlijk lichter naar huis.

Je kunt zelf bepalen wanneer en hoe vaak je je wilt inzetten. Er zijn vrijwilligers die 1x in de maand, 2x in de maand of elke week meehelpen.

IN HET KORT
Datum: elke donderdag
Tijd: van 9.15u tot 13.00u
Locatie: Karspeldreef 1009, Amsterdam
Partner: website MaDi Zuidoost en Diemen

Meld je nu aan en help het verschil te maken voor cliënten van MaDi. Meld je aan via foundation@deltalloyd.nl.

Werkzaamheden voor Delta Lloyd Foundation mogen onder werktijd worden uitgevoerd, mits overlegd met je leidinggevende.